Współpraca

WSPÓŁPRACA

Od 2015 roku prowadzę bloga ‚I am every woman’, czyli ‚Jestem każdą kobietą’, skierowanego do odbiorcy w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet dojrzałych.

Jako nieliczny w Polsce blog prowadzony jest jednocześnie w języku polskim i angielskim.

Jestem jedną z bardzo niewielu blogerek w Polsce, która stale współpracuje z innymi osobami. Regularnie tworzę metamorfozy prezentowane na innych modelkach. Pokazuję propozycje stylizacji dla różnych figur, potrzeb i typów osobowości.

Ważną częścią bloga są felietony, których tematy mogą zainteresować zarówno starszych, jak i młodszych czytelników. Poruszane tematy prowokują do dyskusji i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Jedną z najistotniejszych rzeczy jest prezentowanie moich własnych pomysłów, ubrań zaprojektowanych i uszytych przeze mnie, biżuterii, innych elementów garderoby oraz różnorodnych akcesoriów tworzonych dla potrzeb danego wizerunku.

Zajmuję się stylizacjami, przeglądem szaf, zakupami z klientami i wszelkiego rodzaju doradztwem wizerunkowym.

Współpracuję  zarówno z osobami starszymi, w średnim wieku  jak i młodszymi. Przygotowuję kompletne stylizacje (obejmujące ubrania, makijaż, fryzurę, biżuterię i inne dodatki ) na okolicznościowe imprezy rodzinne,  śluby, wesela, rocznice, ale także na co dzień oraz na potrzeby zmiany wizerunku dla potrzeb zawodowych.
Oferta usług dotyczy całej Polski.
Katowice w promieniu 20-30 km – dojazd do domu Klienta za darmo.
Spotkania mogą się odbywać w galeriach handlowych lub domu Klienta. Pierwsze spotkanie w  celu poznania potrzeb i zakresu świadczonych usług  zawsze w dogodnym miejscu dla Klienta.

Jestem otwarta na współpracę z firmami, które chciałyby zachęcić moich czytelników do zainteresowania się ich produktami.

Zapraszam

Małgorzata Douglas – Margot

ENGLISH VERSION

Cooperation

I have been running my blog „I AM EVERY WOMAN” since 2015. As the name says it is  addressed to the recipient of all ages, with a particular focus on women.

As one of very few I run my blog simultaniously in Polish and English.

I am one of very few bloggers in Poland, who cooperates with others. I regularly present metamorphosis with other models, I show stylings for various figures, needs and personality types.

An important part of the blog are articles on topics  both for older and younger readers. They provoke discussion and are very popular.

One of the most important things for me is to presentation of my own ideas, clothing designed and sewn by me, jewellery and other items of clothing as well as variety of accessories created for a particular image.

I deal with stylizations, review wordrobes, purchase with customers and offer all kinds of image-guidance.

I work with both elderly, middle-aged and younger clients. Preparing complete designs (including clothing, makeup, hairstyle and jewellery) for occasional family events, weddings, anniversaries, business ideas as well as  every day clothing.
I am willing to cooperate with clients from all over Poland.
In Katowice area within a radius of 20-30 km – access to the customer’s home is free of charge.
Meetings may be held in shopping malls or customer’s home. The first meeting organised  in order to learn about the needs and scope of services always takes place in a convenient place for the customer.

I am open to cooperation with companies that would like to encourage my readers to take an interest in their products.

Małgorzata Douglas – Margot 🙂